Szefowie przyznają się. Tak będą robić z nami w 2021 roku

Szefowie przyznają się. Tak będą robić z nami w 2021 roku

Zgodnie z raportem OECD Economic Outlook z ostatniego miesiąca 2020 roku, PKB Polski obniży się o 3,5 proc. w 2020 roku, natomiast w bieżącym roku PKB wzrośnie o 2,9 proc. Ponadto na 2022 r. przewidywany jest wzrost gospodarczy na poziomie 3,8 proc. Dla porównania według prognozy gospodarczej Komisji Europejskiej, PKB strefy euro spadnie o 7,8 proc w 2020 r., zaś w 2021 prognozowany jest wzrost o 4,2 proc oraz w roku kolejnym o 3 proc. Przewiduje się, że w bieżącym roku dynamika wzrostu PKB będzie dodatnia we wszystkich krajach UE.

Czytaj więcej

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.