To dopiero początek podwyżek opłat za mieszkanie

To dopiero początek podwyżek opłat za mieszkanie

Zgodnie z publikacją GUS dotyczącą inflacji, w ciągu ostatnich 12 miesięcy koszty utrzymania mieszkania wzrosły o ok. 7,4 pp. Kluczowymi czynnikami odpowiedzialnymi za wzrost są przede wszystkim rosnąca cena energii elektrycznej oraz opłaty za wywóz śmieci. W perspektywie kolejnego roku należy się spodziewać trendu wzrostowego w zakresie kosztów utrzymania mieszkania, co będzie skutkowało kilkunastoprocentową podwyżką wydatków dla przeciętnego gospodarstwa domowego. Wzrost kosztów obejmować będzie głównie opłaty za energię elektryczną, wywóz śmieci, ale również spodziewany jest wyższy podatek od nieruchomości.

Czytaj więcej

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.