Zezwolenie KNF

W dniu 17 kwietnia 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła TYR Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A. zezwolenia na wykonywanie działalności obejmującej tworzenie, zarządzanie i reprezentację funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Zezwolenie obejmuje także zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych oraz zarządzanie unijnymi AFI. Na stronie internetowej Towarzystwa została opublikowana pełna treść decyzji, stanowiąca załącznik do niniejszej informacji.

Zobacz więcej
TYR