W długim terminie akcje są dobrą inwestycją, ale mają godnego rywala… nieruchomości!

W długim terminie akcje są dobrą inwestycją, ale mają godnego rywala… nieruchomości!

Inwestycje w nieruchomości mieszkaniowe w długiej perspektywie zapewniają stopę zwrotu z inwestycji zbliżoną do stopy zwrotu z inwestycji w akcje, przy czym zmienność cen nieruchomości jest o wiele niższa. Zgodnie z wynikami badań opartych na 16 największych i najbardziej rozwiniętych gospodarek świata, w okresie blisko 150 lat średnioroczna urealniona stopa zwrotu z inwestycji w akcje i nieruchomości są na podobnym poziomie ok. 7%. Jednocześnie premia za ryzyko w przypadku inwestycji w nieruchomości w okresie ostatnich 20 lat jest na poziomie znacznie niższym niż w latach poprzednich.

Czytaj więcej

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.